Změny ve vedení centra MAHÁ PHALA RÁMA

Vážení přátelé centra MAHÁ PHALA RÁMA  a příznivci Théravádového buddhismu,

dovolujeme si oznámit, že v současnosti dochází k organizačním změnám ve vedení centra MAHÁ PHALA RÁMA (MPR) a organizace meditačních kurzů. Původní ideou MPR bylo především zajistit nerušené prostředí, které by umožňovalo věnovat se vlastní buddhistické praxi libovolně dlouhou dobu, přičemž se mělo jednat zejména o praxi založenou na tradici Mahási Saydaw. Tento koncept se velmi brzy ukázal jako ekonomicky dlouhodobě neúnosný, tj. centrum se není schopno v tomto, úzce vymezeném, módu uživit. MPR není výdělečnou organizací, byť se pořádáním kurzů pokryjí alespoň základním náklady, je stále v převažující míře závislé na darech, jejich výše však neumožňuje celoroční provoz centra se dvěma, stále přítomnými správci. Nyní proto centrum opouští Martin Pavelka s Alicí Klímovou, kteří MPR pomohli „nastartovat“ a rozběhnout, za což jim náleží obrovské poděkování.

Centrum tak zůstává bez trvalého správce a je třeba přijmout nová opatření, aby mohlo i nadále fungovat. Veškeré organizační záležitosti nyní v plné míře přechází na bedra aktivních členů náboženské společností Théravádový buddhismus. Naší vizí je vytvořit prostor poskytující zázemí nejen pro zájemce o théravádový buddhismus, ale i o další směry buddhismu. MPR by se mělo stát místem, které si jednotlivé buddhistické skupiny budou moci pronajmout za výhodných podmínek k pořádání svých vlastních akcí. Stejně tak i my hodláme nadále pokračovat v organizaci meditačních kurzů. Samozřejmě, že centrum bude primárně zaměřené na buddhismus théravádového směru, avšak  v souladu s koncepcí náboženské společnosti Théravádový buddhismus jej hodláme nabídnout i jiným směrům buddhistické praxe, které s théravádou sdílí základní etické a duchovní principy.

A co pro vás v současné době chystáme?

Až do 19.8.: Dočasným správcem MPR je Ilona Fišerová, kontakt na e-mailu jablonne@mahaphalarama.cz, nabízí se proto možnost přijet na libovolně dlouhou dobu praktikovat v ústraní bez učitele. Od 20. 8. již nebude pro centrum k dispozici správce nepřetržitě po celý den, a proto bude možné se přihlašovat pouze na avizované kurzy.

9. 8. – 11. 8.: Společné meditační setkání organizované pardubickým Buddhistickým spolkem DÓAN zaměřené na společnou formální praxi (tj. společná meditace v sedě několikrát za den), sdílení zkušeností (možnost diskuzí o Dhammě) a rozvíjení buddhistické théravádové komunity (např. společná přípravy jídla, pomoc s drobnými pracemi v centru), přihlášky nebo případné dotazy na doan.pardubice@gmail.com.

23. 8. – 1. 9.: Kurz meditace mettá a vipassaná s malajským učitelem Visu Theo, více informací viz https://www.centrumlotus.cz/visu-theo/. Stále je možné se přihlašovat u organizátorky kurzu Julie Honyšové, na e-mailu julhonysova@volny.cz.

23. 9. – 7. 10.: Kurz s laickým učitelem Dassanou – uvolnilo se několik volných míst, organizátor kurzu Jiří Pavlík, objednávky ubytování a tím rezervace místa na kurzu na webu http://dajaka.cz/kurzy-c7/, je též možné přijet na druhý nebo první týden.

25. 10. – 28. 10.: Společné meditační setkání, organizované Buddhistickým spolkem DÓAN, zaměřené na společnou formální praxi, sdílení zkušeností a rozvíjení buddhistické théravádové komunity, přihlášky nebo případné dotazy na doan.pardubice@gmail.com.

Napsat komentář